Aktivity

Naša asociácia

Naším zámerom je podporovať dobré meno bratislavského hotelierstva a cestovného ruchu v hlavnom meste.

Vznikli sme za účelom výmeny skúseností medzi bratislavskými hoteliermi a za účelom vzniku synergie, aby hotelierstvo v hlavnom meste SR vykazovalo kvalitu na dlhodobo vysokej úrovni. Pomáhame menším či nezávislým hotelom presadiť sa na trhu. Rôznorodosť členov z hľadiska obsluhovaného segmentu a lokality nás predurčuje k férovému konkurenčnému boju, ktorého súčasťou je výmena informácií a spoločná prezentácia požiadaviek hotelierov voči mestu či orgánom štátnej správy. Združenie nenahrádza riadiace štruktúry, ani nezasahuje do činnosti svojich členov. Združenie je kolektívnym členom organizácií, občianskych združení a komôr.

Hotel Danubia Gate****

Aktivity

Pravidelné stretnutia profesionálov v oblasti hotelierstva a kvality

Výmena informácií a poradenská činnosť

Kolektívna podpora destinácie Bratislava

Optimalizácia legislatívy v odvetví

Na mesačnej báze organizujeme pracovné stretnutia pre členov; prizývame však aj ďalšie subjekty cestovného ruchu k riešeniu otázok nášho sektora v meste, koordinácie služieb hotelierstva a ostatných služieb cestovného ruchu.

V neposlednom rade, aktívnou výmenou informácií, prispievame k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb a tým ku kontinuálne sa zvyšujúcej atraktivite Bratislavy. Pravidelne otvárame priestor aj pre našich terajších alebo aj potenciálnych dodávateľov s možnosťou prezentácie ich činnosti a hľadáme možnosť obojstranne výhodnej spolupráce.

Biznis

Uvedomujeme si dôležitosť cestovného ruchu v priestore Bratislavy ako neoddeliteľnej synergie zdravého podnikateľského prostredia prepojeného s aktivitami hlavného mesta s ohľadom na tradície hotelierstva v Bratislave a samozrejme ekologickej udržateľnosti podnikania v našom priestore. Presadzujeme férový prístup a možnosť slobodného výberu.

Hospitality

Pohostinnosť je vzťah medzi hosťom a hostiteľom. Naším základným cieľom je uspokojovať potreby našich hostí či už sa jedná o ubytovanie, stravu alebo zábavu. Týmto spôsobom vytvárame prijemné zážitky z destinácie Bratislava a vytvárame priestor pre jej ďalší rozvoj. Spokojný hosť = pozitívne recenzie, ziskový obchod pre hotel a dlhodobý rozvoj mesta.

Administratíva

Prostredníctvom instantného a vzájomného prepojenia členov spoločne zvládame neustále sa meniacu administratívnu záťaž v priestore bratislavského trhu a eliminujeme pripadné straty. Vzájomnou informovanosťou sa dokážeme lepšie a efektívnejšie pripraviť na daňové, odvodové ale aj iné administratívne zmeny.

Menu