Pomáhame hotelierom v podnikaní

Podporujeme svojich členov v ich podnikateľskej činnosti, koordinujeme rast kvality poskytovaných služieb a koordinujeme činnosti v oblasti zjednodušovania legislatívnych procesov.

Hotel SET****

Naša asociácia

Naším zámerom je podporovať dobré meno bratislavského hotelierstva a cestovného ruchu v hlavnom meste.

Prostredníctvom BHA vytvárame entitu, ktorá má funkciu komunikácie s celým trhovým prostredím.

V prevádzkovej oblasti diskutujeme s členmi o nástrojoch na koordinovaný rast kvality poskytovaných služieb a súčasne systémovú optimalizáciu nákladov.

Komunikujeme vzájomne i navonok nadbytočnú a nevyhovujúcu legislatívu v hotelierstve, sme otvorení spolupráci pri tvorbe a novelizácii zákonov, ktoré sa nás týkajú a formujú cestovný ruch.

Menu